Ubezpieczenie maszyn rolniczych

Ubezpieczenie maszyn rolniczych zapewnia wsparcie w przypadku ich awarii, wypadku bądź kradzieży. Koszty transportu pojazdu rolniczego oraz przechowywania są pokrywane przez ubezpieczyciela. Takie ubezpieczenie pozwala na zachowanie płynności finansowej oraz zapewnia ubezpieczenie NNW.

OC rolnika

OC rolnika jest obowiązkowym typem ubezpieczenia, dzięki któremu wypłacimy pieniądze za uszczerbek na zdrowiu i śmierć, a także kolizje oraz szkody mienia wyrządzone przez Ciebie, chłonka Twojej rodziny lub Twojego pracownika. Ubezpieczenie to umożliwia
również rozszerzenie zakresu ochrony, gwarantując rolnikowi jeszcze większe bezpieczeństwo finansowe.

Ubezpieczenie upraw

Ubezpieczenie upraw chroni rolników przed uszkodzeniami ich upraw, spowodowanymi przez warunki atmosferyczne czy czynniki losowe, jak gradobicie, powodzie, deszcze nawalne czy huragany.
Pozwala ono pokryć straty finansowe i nawet do 65% składki jest dotowane przez państwo. Jest to ubezpieczenie dla co najmniej połowy swoich upraw w przypadku, gdy rolnik pobiera dopłaty
bezpośrednie.

Ubezpieczenie budynków rolnych

Ubezpieczenie budynków rolnych obejmuje uszkodzenia spowodowane przez żywioły. W podstawowej wersji chroni ona mury i ewentualnie elementy stałe. Jest ono wymagane w momencie, gdy nieruchomość jest pokryta dachem na gospodarstwie o powierzchni co najmniej 1 hektara.

Zaplanuj rozmowę z naszym doradcą

LUB