Assistance w podrózy

Assistance w podróży gwarantuje bezpieczeństwo w transporcie samochodem osobowym bądź środkami transportu publicznego w trakcie wyjazdów. Ta polisa zapewnia ochronę w przypadku
awarii pojazdu oraz innych niedogodności z nimi związanych, takimi jak zakwaterowanie czy opłaty związane z koniecznością skorzystania z pomocy informacyjnej.

OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym pozwala na ochronę domowników przed kosztami szkód wyrządzonym przez nich, bądź ich pupila nie tylko we własnym domu, ale także poza nim, np. uszkadzając kabinę
prysznicową w hotelu czy w sytuacji, gdy przechodzień przewróci się na śliskim chodniku przynależącym do naszej nieruchomości. Zabezpieczenie przed takimi kosztami z pewnością przyda
się jako rozszerzenie ubezpieczenia domu czy mieszkania lub jako osobne ubezpieczenie.

Koszty leczenia w podróży

Niespodziewany wypadek na wakacjach może przysporzyć wielu kłopotów, dlatego też warto zabezpieczyć się ubezpieczeniem turystycznym, które zapewnia ochronę przed nieszczęśliwymi
wypadkami oraz pokrywa koszty leczenia podczas krajowych oraz międzynarodowych podróży. Taki rodzaj ubezpieczenia gwarantuje również, że wszelkie dodatkowe koszty, takie jak dodatkowy bilet
powrotny czy skradziony bagaż także zostaną opłacone.

Ubezpieczenie bagażu

Biorąc pod uwagę ogromną ilość przypadków, w których bagaż zostaje uszkodzony, zgubiony bądź następuje opóźnienie w jego przekazaniu, co może zniwelować wakacyjne plany,
warto skorzystać z ubezpieczenia bagażu, dzięki któremu straty poniesione w razie powyższych incydentów są ponoszone przez ubezpieczyciela.

Zaplanuj rozmowę z naszym doradcą

LUB